Bal Arısı ve Irkları

Bugün kutuplar hariç dünyanın her yerinde bal arısına rastlamak mümkündür. Bal arısı her türlü iklim koşulunda yaşar. Dünyada yaklaşık 23.000 dolayında arı türü mevcuttur. Bu türlerden 8 tanesi bal arısı türüdür. Bu tür içerisinde en yaygın kullanılan ırklar kafkas,italyan,Karniyol, ve Anadolu arı ırklarıdır. Türkiye deki arı ırkları ise anadolu, kafkas, iran ve suriye arı ırklarıdır. Arı ırkları dil uzunluğu, renk, büyüklük, kanatlarındaki damar sayısı, kanat büyüklüğü, vücutlarındaki kıl örtüsü, bal mumu bezlerinin şekli dikkate alınarak birbirinden ayrılabilir. Bu morfolojik özellikler belirleyici olabilir. Ekonomik değer bakımından dünyadaki en önemlileri, italyan, kafkas ve karniyol arı ırklarıdır. Saf ırk arıyı korumak için 2 arıcı arasında 12 km lik mesafe olmalıdır.

Bal Arısı Irkları
1.esmer bal arılar:
a.avrupa esmer arıları
b.karniyol arısı
c. Kafkas arı ırkı

2. Sarı renkli bal arıları
a. İtalyan arısı
b. Kıbrıs arısı
c. Mısır arısı

3. Hindistan Arıları
a. Kaya arısı
b. Cüce arı
c. Hint arısı
4. Yerli arı ırkları
Anadolu arısı
Anadolu arısının ekotipleri: kılıç, kalkan ve muğla arıları

Bazı araştırmacılar bal arılarını coğrafik yayılma alanları bakımından tür ve ırk ayrımı yapmaksızın: doğu arıları, afrika arıları, ve batı arıları olmak üzere üç bölüm altında incelemektedir.
Dünyadaki tüm bal arıları Apidae familyasına bağlı dört tür altında incelenir. Bunlar;
Apis mellifera, apis cerena, apis dorsata ve apis floera. Diğer taraftan son yıllarda yapılan bazı çalışmalara göre araştırmacılar uzak doğu arıları olarak apis laboriosa, apis nuluensis ve apis nigrotingta gibi türlerin bulunduğu belirtilmiştir.

Blogger tarafından desteklenmektedir.