Yalancı Ana Arı ve MücadelesiYalancı Ana Arı ve Mücadelesi


Arı kolonisi içerisinde ana arı ve yavru durumunun olmadığı durumlarda arı sütüyle beraber ana arı gibi beslenerek yumurtalıklarını geliştiren ve dölsüz bir şekilde yumurta bırakan işçi arılara ana arı adı verilmektedir. Yöreden yöreye sahte ana, erkekleme ve mundarlama olarak ta isimlendirilmektedir. Döllü yumurtalardan işçi arı ve dölsüz yumurtalardan ise erkek arılar meydana gelmektedir. Yaşlanan ana arı yumurta bırakamadığından dolayı yumurtalardan erkek arılar oluşmaktadır.

Yalancı ana arının oluşması için ise koloni içerisinde ana arı ve yavru bulunmaması gerekmektedir. bir koloni eğer uzun süre boyunca ana arısız kalır ise kendilerine işçi arılardan bazılarını ana arı olarak arı sütü ile besleyerek ana arı seçmiş olurlar. Ancak bu arı döllenmemiş olarak yumurta bıraktığı için ise yumurtalardan erkek arılar meydana gelecektir. Peteklerdeki polen üstüne ana arı memesi yapılması ise yalancı ana arının başlamasına işaret etmektedir. Petekteki işçi arı gözlerinde birden fazla yumurta var ise yalancı ananın oluşma göstergesi olarak kabul edilir.

Yalancı Ana arıdan Kurtulmanın Yolları


En basit yol olarak kovanları kontrol ederek ana arısı bulunmayan koloniye ana arı yapmasına teşvik etmek ya da hazır olarak ana arı vererek koloninin düzenlenmesi sağlanacaktır. Kış aylarında ya da erken ilkbahar aylarında yalancı ana arı varlığı tespit edilirse bal akım dönemine kadar ana arı oluşumunu sağlayarak kovanın düzene girmesi ve verim alması sağlanabilir. Oğul vermiş bir kolonide yalancı ana arı durumu tespit edilecek olursa koloninin yumurtalayan anası oğula gitmiş ise ve kovandaki nüfus miktarında azalma meydana gelir ise yeni ana arıları memelerinden çıkarak ve çiftleşme uçuşundan dönememiş ise kovanda yavru kalmayarak yavru zincirinde kopma meydana gelecek ve arılar yaşlanmaya başlayacaktır. Zayıflayan kolonilerde ise birleştirme yapılarak güçlenmesi sağlanmalıdır. Genel olarak yalancı ana arı belirlenen koloniye eğer genç ana arı verilecek olursa bunu kabul etmezler. Bunun için bazı tekniklerin uygulanması esastır.

Yaşlı ana arı verme:


Koloniler arasında yaşlı olan ana arıyı alarak biraz bal sürerek yalancı ana arı gözlemlenen kovan içerisine ana arı salınır. Bu işlemi kovan deliğinden ana arıyı salarak ta yapabiliriz. Yaşlı ana arıyı büyük ihtimal ile kabul edecekler ve ana arı yumurtlamaya başlayacaktır.

Yer değiştirme:


Havanın güzel olduğu bir sabahta yalancı ana arının bulunduğu kolonideki ballı ve polenli petekler alınarak boş kovana konulur. Yalancı ana arılı kovan yerinden kaldırılarak arılığın bir köşesine koyulur. Ballı ve polenli çerçevelerle hazırlanmış olan kovan ise yalancı ana arılı kovanın yerine yerleştirilir. Kovan yerleştirildikten sonra ana arı kafes içerisinde kek koyulan girişi açık bırakılarak çerçeve arasına koyulur. Eski kovan yerlerinden çıkan tarlacı arılar bu yeni kovan aynı yerde olduğundan dolayı kovan içerisine gireceklerdir. Eski kovan içerisindeki yalancı ana arılar ile birlikte bir miktar arı orada kalacaktır. Yeni kovanda ana arı kabul edilip yumurta atmaya başladıktan itibaren ise yalancı ana arıdaki yer alan arılar yavaş yavaş yeni kovana verilebilir. Kovanda arı sayısı az ise bu uygulama sağlıklı sonuç vermeyebilir.

Silkeleme yöntemi:


Yer değiştirme yöntemiyle benzerlik göstermekte olup arı uçuşunun aktif olduğu bir günde yine ballı ve polenli olan petekler boş kovana alınır. Hazırlanan bu kovan yalancı ana arılı kovan yerine alındıktan sonra yeni hazırlanan ana arı kafese alınır ve çerçeveler arasına koyulur. Yalancı ana arı bulunan kovan arılık dışından uzaklaştırılarak silkelenir ve silkelendikten sonra çerçeveler diğer kovana verilir. Arılar silkelendiğinde ise yeni kovan eski yerleri olduğundan dolayı oraya yönelerek kovan içerisine gireceklerdir. Kovandaki koloni sayısı az ise bu durum sonuç vermeyebilir.

Aç bırakma yöntemi:


Kovandaki bulunan çerçevelerin hepsi kovan içerisine silkelendikten sonra diğer kovanlara çerçeveler dağıtılır. Eğer kovanda örtü bezi var ise bezin sarkmasını önlemek amacıyla kovan ortasına bir çıta konur ve kovan üst örtüsü ve kapağı konularak kapatılır. Böylelikle arılar örtü bezine ya da tahtasına salkım yaparlar. Bir gün sonra ise petek örülmüş ise bu petek alınır ve arılar bu boş kovanda en az 3 gün süre zarfında tutulur. Yalancı ana arının yumurta atması ve beslenmesi bu şekilde önlenecektir. Üç gün sonrasında ise arılara ballı ve polenli petekler verilir. Sonrasında ise kafeste ana arı verilir.Blogger tarafından desteklenmektedir.