Arılı Kovan Sigortası Nedir?Arılı Kovan Sigortası Nedir?


Arıcılık kayıt sistemine kaydını yaptırmış olanların, plakalı, modern ve aktif kovanlar sigorta kapsamına dahil olmaktadır. Aktif kovanlar; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel baskınları, vahşi hayvanların saldırması, kovan nakliyesi sırasında, çarpma devrilme ve yanma gibi durumlar söz konusu olduğunda sigorta kapsamına dahil olmaktadır.

Arıcılık kayıt sistemine kayıtlarını güncellemiş olan arı yetiştiricisi; kovanlarını sigortalatmak adına Tarım Sigortaları Havuzuna üye sigorta şirketine ya da acentesine başvuru işlemini gerçekleştirir. Sigortalının beyanıyla düzenlenmiş olan formun sisteme kayıt edilmesi halinde Tarsim tarafından kontrol ve inceleme yapıldıktan sonra genel şartlar doğrultusunda acente ile sistemde bir poliçe oluşturulur. Acente öncelik olarak Bilgilendirme Formunu iki nüsha şeklinde sistemden alarak bir nüshasını sigorta sahibine imza ile verir.

Sigorta yapılmış olan kovanda poliçede yazılı olan primin %50 kadarı devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödemesi yapılacak olan primin ise %25 peşin alınarak kalan prim tutarı da maksimum 5 taksit ile alınır.

Kovan sigortasında bir risk ile karşı karşıya kalınması ile birlikte sigortalı tarafından en geç bir gün içerisinde Tarsim’e hasar ihbarı yapılmalıdır. Hasar nedeni, niteliği ve miktarı ise Tarsim görevlisi tarafından gerçekleştirilir. Hasar dosyası tamamlandıktan itibaren kesinleşen tazminat miktarı ise en geç 30 gün içerisinde sigortalıya banka aracılığı ile ödenmektedir.

Daha fazla bilgi için Linke Tıklayınız

Blogger tarafından desteklenmektedir.