Varrao İle Organik MücadeleVarrao İle Organik Mücadele


Gereken önlemlerin alınmaması halinde arı kolonisinde hızlı bir biçimde yayılma göstererek koloni bireylerinin zayıf kalması sonucunda; verim kaybı, kolonilerin sönmesi ve başka hastalıklara karşı da daha duyarlı olmasına neden olmaktadır. Bu parazite karşılık olarak birçok mücadele yöntemi uygulanmaktadır. Bunlardan birisi de kimyasal mücadele yöntemidir. Kimyasal mücadelede varroaya karşı başarılı olunsa dahi aynı ilacın birkaç kez kullanılması halinde varroa paraziti bu ilaçlara karşı bağışıklık kazanabilmektedir. Hal böyle olunca ilaç değişikliğinin yapılması gerekmektedir. Varroa ile mücadelenin hangi aylarda yapılacağına değinecek olursak, erken ilkbahar aylarında varroa parazitinin yoğunlaşmaya başladığı dönemlerde ve sonbahar aylarında mücadele edilmesi gerekmektedir.


Varroa’nın Morfolojik Yapısı


Bal arılarının larva, pupa ve erginleri üzerinde yaşayarak kanlarını emmek suretiyle beslenen koloni içerisinde önlem alınmadığı takdirde hızlı bir şekilde çoğalan tehlikeli bir parazittir. Ağız parçası emici-delici ağız yapısına sahiptir. Varroa akarı arının vücut parçalarına çengel biçimindeki iğneler sayesinde tutunmaktadır. Kütikulanın delinmesi sonucunda açılan yaraya girmektedir.

Bu akar ilkbahar aylarında arı larvalarının gelişim göstermesi ile başlayarak, sonbahar ayında en son işçi arıların çıkmasına kadar üremeye devam etmektedir. Ana arı yumurta atmayı bıraktığı zaman varroada yumurta atmayı bırakır. Döllenmiş olan dişi parazitler 5-6 günlük larva gözlerine gözler kapatılmadan 12 saat öncesinden girmektedir. Parazitin yumurtlayabilmesi için yaklaşık olarak 4-5 gün süre kadar larva kanı ile beslenmesi gerekir.

Varroa akarı beslenmiş olduğu arının ölmesi halinde kendisine başka bir konukçu aramaya başlar. Bu asalak diğer zar kanatlı hayvanları(örneğin yaban arısı) tercih etmemektedir. Varroa akarı daha çok ana arısı yaşlı olan kolonileri, oğul vermeye hazırlanan kolonileri tercih eder. Koloninin en az zararla kurtulabilmesi için varroa ile vakit kaybetmeden mücadele etmek gerekir.


Organik Asitlerin Kullanımı


Ari ürünlerinde kalıntı problemleri ile karşılaşmamak adına kimyasal mücadelede doğal maddeler ön plana çıkmış ve formik asit, laktik asit ve okzalit asit tercih edilmiştir.


Formik Asit Kullanımı


Buharlaşma özelliğinden faydalanılan formik asit hava sıcaklığının 10-25 derece olduğu zamanlarda başarılı sonuçlar vermektedir. Formik asit mücadelesi yapılırken kovan havalandırma deliği ve uçuş deliğinin tamamıyla açık olması önemlidir. Kolonideki yavru sayısının düşük olduğu erken ilkbahar ve geç sonbahar dönemlerinde bu uygulama tavsiye edilmektedir. Hava sıcaklığının düşük olduğu zamanlarda buharlaşma az olacağından etkisi pek olmaz. Hava sıcaklığının çok yüksek olduğu zamanlarda ise çok buharlaşma olur ve arılara zarar verir.

Uygulama şekilleri

Plastik poşet kullanımı


%65’lik 250’şer formik asit erken ilkbahar ve geç sonbahar dönemlerinde birer defa uygulanır. Kullanılacak olan poşet, derin dondurucularda kullanılan kilitli sebze torbaları olabilir. Bu poşet yöntemiyle formik asit 3-4 haftalık periyotta yavaş yavaş uygulanır. Poşetin havası alınır ve hava geçirmeyen plastik bir kap içerisine istiflenir. Kovanlara koymadan bu poşetler kap ile beraber derin dondurucuda 1-2 gün süre ile bekletilirse formik asidin buharlaşması azaltılmış olur ve kovanlara daha kolay uygulanır. Beş çerçeveden az olan kovanlar için normalde kullanılanın yarısı kadar uygulanır. İçerisinde formik asit bulunan kartonun bir kenarından enine pencere açılır.


Dip tahtasına uygulama


Dip tahtasında yer alan arıların ölmesini engellemek amacıyla arıların yukarıya hareket etmesi için giriş deliğinden körük ile duman verilir. Şırınga ile 15 ml %65’lik formik asit dip tahtasına püskürtülür. Tedavi uygulaması 3-6 kez olmak üzere 4-5 gün ara ile devam edilir.


Laktik asit Kullanımı


Gıdaların korunması amacıyla kullanılan ekşi tadı bulunan bir maddedir. Bu uygulama genel olarak kovan sayısı az olan arıcılar tarafından tercih edilir ve uygulaması çok fazla iş gücü gerektirmektedir.


Okzalit asit Kullanımı


Güçlü bir asit olduğundan dolayı aşırı kullanımında arıları öldürebilir ve bu yüzden kullanırken çok dikkat etmek gerekir. Okzalit asit geç sonbahar döneminde yavru sayısının minimum olduğu ya da olmadığı, hava sıcaklığının 10-30 derece olduğu zamanlarda yılda bir kez uygulanmaktadır.

Varroa ile mücadele de kimyasal mücadelelerin yanında biyolojik olarak doğal yollarla da mücadele etmek mümkündür. Her ne kadar kimyasal mücadele kadar etkili olmasa da kullanılan bazı yöntemler olumlu sonuç vermektedir. Doğal yollarla varroa mücadelesi yaparken kekik yağı kullanılabilir. Kekik yağı ile birlikte taze kekiği körükle yakarak varroa ile mücadele edilmektedir. Bunun yanı sıra pudra şekeri ile varroa mücadelesi yapan ve olumlu sonuçlar alanlar da vardır. 
Blogger tarafından desteklenmektedir.