Ülkemizdeki Arıcılık SorunlarıÜlkemizdeki Arıcılık Sorunları

Coğrafik koşullar göz önünde bulundurulduğu zaman ülkemiz arıcılık yapmak adına son derece uygun bir floraya sahip bir ülkedir. Ancak bu kadar güzel imkanların yanı sıra ülkemizde aynı zamanda arıcılık faaliyetinde de sorunlar vardır. Bu sorunların başarılı bir şekilde halledilmesiyle birlikte verim artışı sağlanabilir.

Uygun Irk Seçimi


Ülkemizdeki arıcılığın başlıca sorunları arasında bölgelere uygun olan yerli arı ırklarının melezlenerek özelliklerini kaybetmesidir. Yerli ırkların yerine Kafkas melezlerinin kullanılması ise verimde düşüş gözlemlenmiştir. Bölgeye uyumlu olan, bal verimini yükseltecek ırkların üretilmesi adına gerekli ıslah çalışmalarının sürdürülmesi gerekir. Arı yetiştiricileri, üniversite ve enstitüler tarafından bu konu hakkında ıslah ve seleksiyon çalışmalarının yapılması önem taşır.


Pazarlama Sorunu


Avrupa ülkelerinden ülkemize giren Çin ve İran balları ülkemizdeki arıcıları piyasada zor duruma sokmaktadır. Eğer bir balı üreticiden aldıktan sonra gerekli olan analizler yapılırsa gerçek değeri ortaya çıkar. Bununla birlikte analizi yapılan bal sonucunda piyasadaki sahte bal üreticilerinin de önüne geçilmiş olur. Arı ürünleri üretimi konusunda artık ülkemizde de yalnızca bal değil aynı zamanda polen, propolis, arı sütü ve arı zehiri gibi en az bal kadar önem taşıyan ürünlerinde üretilmesi yavaş yavaş hızlanmaktadır. Arı ürünlerinin çeşitliliği ile pazarlama konusunda daha iyi yerlere gelinebilir.


Modern arıcılık teknik yetersizliği


Arı yetiştiriciliği ile uğraşan kimseler modern arıcılık konusunda kendini yeterli düzeyde geliştirmez ise ürün veriminde azalış ve arı kaybında fazlalık söz konusu olacaktır. Pratik bilgiler ile birlikte teorik bilgilerinde uzman kişilerden yararlanılarak geliştirilmesi ve sürdürebilirliğin sağlanabilmesi önem taşımaktadır.


Hastalık ve zararlılar ile mücadele yetersizliği


Eğer arı hastalıkları konusunda yeteri düzeyde deneyime sahip olunmaz ise özellikle de varroa hastalığı ile tedavide geç kalınması halinde yıl içerisinde binlerce koloni bu hastalık nedeniyle ölmektedir. Başka bir sorunda gezginci arıcılık yapar iken kimyasal ilaçlara arıların maruz kalması nedeniyle arı ölümlerinin artmasıdır.

KRALİÇE ARI ÜREME ÖZELLİKLERİ TIKLA
Blogger tarafından desteklenmektedir.