Organik Arıcılık Nasıl Yapılır

Organik bal ile konvansiyonel bal arasında büyük fark olduğundan dolayı organik balın üretim biçimi çok farklıdır. Eğer bir arıcı olarak organik bal üretmek istiyorsanız öncelikle Tarım Bakanlığı tarafından yetki sahibi olan organik sertifikasyon firması ile sözleşme yapmanız gereklidir. Daha öncesinde normal olarak üretim yaptığınız kovanlar organik geçiş sürecine alınarak kovanlardaki mum ve petekler organik olanlar ile değiştirilir. Boyalı olan kovanların yerini paslanmaz çelikten üretilmiş malzemeler ile yapılan boya bulunmayan ahşap kovanlar alır. Bu geçiş süreci ise ortalama olarak bir yıldır. Firma bazı durumlara göre bu süreyi uzatabilir. Geçiş sürecinde elde edilmiş ürünler ise organik ürün niteliğinde pazarlanamaz.
Yürürlükte yer olan mevzuat niteliğinde organik arı yetiştiricisinin uyması gereken kurallar:
1.     Geçiş süreci
2.     Arıların orijini
3.     Kolonilerin yer aldığı bölge
4.     Arıların beslenme şekli
5.     Arı malzemelerinin özelliği
6.     Hastalıklara karşı alınan önlemler
7.     Kontrol ve sertifikasyon işlemleri

Geleneksel arıcılıktan organik üretime geçiş süresi ortalama olarak 1 yıldır. Fakat tarımsal üretimin yapılmadığı alanlarda ise geçiş süreci uygulanmamaktadır. Geçiş süreci boyunca kovandaki peteklerin ekolojik olarak elde edilen balmumundan yapılması gerekir. Ekolojik petek ise ancak boş çerçevenin verilerek organik üretim alanında yaptırılması sonucu elde edilir. Eğer ekolojik olmayan petek kullanılmış ise analiz yaptırılıp kalıntı bulunmadığının belgelenmesi gerekmektedir. Geçiş sürecinde elde edilmiş olan arı ürünleri ise organik ürün olarak nitelendirilmemektedir. Arı orijini ise arıların bölge koşullarına adaptasyon kapasitesi, hastalıklara karşı dayanıklılıkları göz önüne alınarak belirlenmelidir. Organik şekilde üretim gerçekleştirilen işletmeler tarafından suni oğul alımı yapılarak ya da konvansiyonel üretim gerçekleştirmekte olan işletmelerden organik petekli çerçevelerin alınması ile arı kolonileri elde edilebilir.
Yönetmeliğin koşuluna göre ana arı ihtiyacı suni dölleme ya da konvansiyonel üretim yapılan kolonilerden %10 kadar alınarak kullanılabilir. Ana arı yenilenmesi yapılırken yönetmelik eski ananın öldürülmesine izin verir.

Organik arı yetiştiriciliğinin yapılacağı alan asgari olarak uçuş çapı 3 km olmak üzere 1 yıl öncesinden kontrole alınmaktadır. Şehir merkezi, sanayi bölgesi, maden işletmesi, enerji santrallerine en az 3 km uzaklıkta ve ana yollara ise en az 1 km uzaklıkta olması gerekir. 

Kovanların konulduğu yerlerde yeterli miktarda polen ve nektarın olması ile birlikte temiz su kaynağının bulunması gerekir. Kimyasal mücadele yapılan alanlarda ise organik arıcılık yapılması söz konusu değildir. Arıların kışı geçirebilmesi adına kovan içerisinde yeteri miktarda bal ve polenin bırakılması gerekir. İklim koşullarının kötü gitmesi sonucunda ise kolonilerin suni yollarla beslenmesine izin verilmektedir. Bu besleme şekli ise organik olarak üretilmiş olan bal ile yapılmaktadır. İklim koşulları nedeniyle bal donması hızlanmış ise şeker şurubu ile beslenmesine izin verilir. Suni besleme şekli ise ancak nektar akımından en az 15 gün öncesinden bitirilmelidir. Kovanlar doğal malzemelerden yapılmalı, kimyasal boya kullanma yerine propolis ya da bitki boyaları kullanılmalıdır. 

Kabarmış olan petekleri güveden korumak adına kimyasal ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Güve ile mücadele olarak en iyi yöntem ise soğuk hava depolarında muhafaza etmektir. Organik olarak elde edilmiş ürünler ile geleneksel olarak elde edilmiş ürünlerin ayrı depolanması gerekir. Depolanma sırasında yine kimyasal ilaçlara başvurmamak gerekir. Bütün tedbirlerin alınması halinde yine de kolonilerde hastalık ya da zararlılara rastlanır ise tedavisi hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

Arıcılıkta kullanılacak olan ilaçların prensipleri: 
  • Türk ilaç kodeksine uygun olmalı
  • Tedaviye uygun olması kaydı ile kimyasal içerikli ilaçların yerine fitoterapik ve homeopatik tedavi yöntemlerine başvurulmalı
  • Bu mücadelelerin yetersiz kalması halinde veteriner sorumluluğunda kimyasal ilaçlar kullanılabilmektedir.
  • Varroa hastalığı gözlemlenir ise formik asit, laktik asit, okzalit asit vb. kullanılabilir.
Blogger tarafından desteklenmektedir.