Oğul Verme Nedir?
İlkbahar ayının gelmesi ile birlikte arı kolonisinde gelişme meydana gelmektedir. Kraliçe arı daha fazla yumurta atmaya başlamaktadır. Bu ise arı popülasyonunda artış meydana getirir. Ancak farklı bir arı toplumu demek farklı bir kraliçe arı demektedir. Bu durum ise ancak arıların oğul vermesi ile gerçekleşmektedir. 

Oğul verme süreci bir sükunet içerisinde devam etmektedir. Oğul vermek için bir tek kraliçe arı dahi kafi olacaktır ancak arılar ana arının ölme ihtimalini göz önüne alarak birden fazla ana arı yetiştirirler. Oğul verme eğilimi yüksek olan kolonilerde ana arıya artık bol besin verilmemektedir. Oğul verme sırasında uçabilmesini sağlamak amaçlı bunu yaparlar. 
Ana arılar işçi arılar tarafında peteklerin üstünde arkasından kovalanır ve uçuşa hazırlanması sağlanır. Yeni ana arı çıkmadan bir hafta öncesinden arı toplumu mevcut ana arı ya da arılar ile birlikte kovanı terk ederler. Oğul verme süreci işçi arılar ile başlamaktadır. Kovandan ayrılmadan birkaç gün öncesinden kovan önünde toplanmaya başlarlar. Midelerini bal ile doldurduklarından dolayı artık iğnelerini kullanamaz hale gelirler. 


Bu süreçten sonra artık uçma deliğinden dışarıya çıkıp daireler çizerek bir bulut kümesi gibi yavaş bir şekilde havaya doğru yükselirler. Kendilerine yeni bir konaklama yeri olarak ağaç dalını veya benzer yer bulurlar. Oğul vermeden önce keşif için bazı arılar uçuşa çıkarak yuva yeri ararlar. Oğul toplumunu da bu yeni buldukları yere doğru götürürler. Ancak arılar bir kez oğul verir ise ilk kraliçeden sonrasında yedek olan kraliçeler işçi arılar tarafından bozulur. Ancak ikinci bir oğul durumu söz konusu ise arılar diğer ana arıları öldürmezler. Oğul verme öncesinde ana arı yanına işçi arı toplamak için kendine has bir ses çıkarmaktadır. Bu sesi kovanları incelerken duyarsınız.


yağmacılık ve önleme yöntemleri için tıklayınız
Blogger tarafından desteklenmektedir.