Bal Arısı Anatomisi ( Arının Vücut Yapısı)


Bal Arısı Anatomisi ( Arının Vücut Yapısı)

Morfolojik yapısına bakılacak olursa diğer böceklere benzer yönleri olan bal arısının yumuşak yapılı ve kıl örtüsü ile kaplı olan vücudu bulunmaktadır. Bal arısının anatomik yapısı incelendiğinde baş, göğüs ve karın olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Baş kısmında ise gözler, ağız parçaları ve duyargalar bulunmaktadır. Baş ise göğse ince bir boyun yapısı ile bağlıdır. Göğüs ve karın dış hattı ise segment adı verilmekte olan halkalardan meydana gelmektedir.


Baş


Bal arılarına ön profilden baktığımızda baş kısımları bir üçgen gibi gözükür. Baş kısmında gözler, duyarga ve ağız parçaları yer almaktadır. Gözler ise bir çift bileşik ve üç tane basit gözden meydana gelir. Basit olan gözlerin her bir tanesi binlerce küçük üniteden meydana gelmiştir. Bileşik olan göz kraliçe arıda 3,000 adet, işçi arılarda 4,000 adet ve erkek arılarda 8,000 adetten fazla gözcüğün birleşimi sonucu oluşmuştur.

Bal arılarında kokuyu tadı, dokunma duyularını algılamakta olan bir çift anten yer alır. Bu duyular kuvvetli olan kasların sayesinde her yöne hareket edebilme kabiliyetine sahip olmasına sağlamaktadır. Sinir uçlarının sayesinde rüzgarın hızı ve hava sıcaklığı algılanabilmektedir. Bu hassas duyarga 2 km öteden bal kokusunu algılar. Arıların ağız yapısı yalayıcı- emici ağız yapısıdır. Probozis adı verilen uzantı ile dil sıvı gıdaların alınmasını sağlamaktadır. Dil uzunluğu ise arıların ırkına göre farklılık gösterebilmektedir. İşçi arılar üst çenelerini polenleri toplamak, mumları işlemek adına kullanmaktadır. Baş kısmı bal arısı anatomisinde önemli olan salgıların üretildiği bölümdür. Çenede yer alan salgı bezleri ise kraliçe arıda kraliçe arı feromonunu salgılamaktadır.

Göğüs


Arıların göğüsleri dört segmentten oluşur. Karnın ilk halkası ile göğsün son halkası birleşiktir. Göğüs kısmı arıların hareket merkezi olduğundan dolayı güçlü kaslara sahiptir. Bacak kısımları arıların hareket etmesini sağlamakla birlikte baş ve antenlerin temizliğinde kullanılmaktadır. Polenin ön bacaklardan arka bacaklara aktarılması için orta bacaklarını kullanırlar. Arka bacaklarda bulunan polen sepetçikleri sayesinde kovana polenler taşınır.

Karın


Arıların abdomen kısmında ise mide, bağırsak ve üreme organları ile beraber, balmumu zehir sağlı bezleri ve iğne bulunmaktadır. Bal arılarının larvalarında 10 tane abdominal segment yer almaktadır. İşçi arıların 4,5,6 ve 7. Karın halkalarının her birisinde bir çift salgı bezi yer almaktadır. Arılar zincirleme halinde birbirlerine tutunarak balmumu salgılama işlemlerini gerçekleştirmektedir. Mum salgılamayı tamamlayan işçi arılarda mum salgı bezleri dumura bağlanarak birer sıra hücre tabakasına dönüşmektedir. İşçi arı ve kraliçe arıda abdomenin sonunda iğne yer almaktadır. Bu sebepten dolayı iğneyi batırması halinde geri çekemez ve organı parçalanır.

ARILARIN İLGİNÇ YAŞAMI

Blogger tarafından desteklenmektedir.