Bal Arılarının Yaşam Boyunca Faaliyetleri
Bal Arılarının Yaşam Boyunca Faaliyetleri

Bitkilerin tozlaşmasını sağlayan böcekler arasında en önemlisi arılardır. Bal arıları kendilerine belirlenmiş olan ya da kendi belirledikleri bir yuvada veya kovanda yaşamlarını sürdürürler. Bir arı kolonisi bir tane ana arı, birkaç yüz kadar erkek arı ile 10-80 bin arasında işçi arıdan meydana gelmektedir. İşçi arıların 45 günlük ömürleri boyunca ilk 21 günlük dönemdeki görevleri kovan içi faaliyetleridir. 21 günden sonra ise artık tarlacı arı olarak kovan dışında faaliyet gösterir. İşçi arı yavruların ve ana arının beslenmesini sağlar. Balmumu üreterek petek gözlerinin inşaatını gerçekleştirir. Tarlacı arılar kovan içerisine nektar, polen, propolis ve balın yoğunlaşması için su taşımaktadırlar.

Kraliçe arı, erkek arı ve larvaların beslenmesi, kovanın temizliği, kovan içi sıcaklık dengesi gibi görevleri vardır. Bal arılarının yaşam boyunca faaliyetleri büyük bir denge içerisinde devam etmektedir. Koloni bireylerini her birinin kendine has görevleri vardır. Erkek arılar yalnızca ana arının döllenmesi görevini üstlenir ve sonrasında yaşamları sona erer. Kolonideki arı bireylerinin anatomik olarak birbirlerinden ayırt edilebilecek derecede fiziksel özellikleri bulunur. Fiziksel özellik bakımından işçi arılar birbirlerine çok benzemektedir. Birbirlerine her ne kadar benzeseler dahi eğer kovana yabancı bir işçi arı girmeye çalışırsa hemen fark edilmektedir. Bunun sebebi ise bütün kovanların kendine özel kokularının olmasıdır. Bu da ana arının salgılamış olduğu feromon sayesinde gerçekleşir. Ana arı ise yaşam boyu faaliyet olarak kolonin sürdürülebilir olması açısından kilit rol oynar. Neslin devamı için koloni içerisinde yumurta atar. Verimli ve genç bir kraliçe arı günlük 1500-2500 arasında yumurta bırakmaktadır. Döllenmiş olan yumurtalardan işçi arı meydana gelirken, döllenmemiş olan yumurtalardan ise erkek arılar meydana gelmektedir. Ergin hale gelme süresince bal arıları yaşam süreci öncesinde yumurta, larva ve pupa dönemlerinden geçmektedir.

Yumurta döneminde bir bal arısı 1,5 mm uzunluğuna sahip, beyaz görüntülü ve sosis şeklindedir. Yumurtadan ise kurt halinde larvalar meydana gelir. Larva döneminde arının henüz baş, göz, kanat ve bacakları oluşmamıştır. Kraliçe arı ile işçi arıyı birbirinden ayıran özellik ise larva dönemindeki beslenme şeklidir. İşçi arılar ilk üç gün arı sütü ile beslenirken, ana arılar ise sürekli olarak arı sütü ile beslenmektedir.


Yaşam Süreci Boyunca Arıların Haberleşme Sistemi

Arılar arı dansı adı verilmekte olan kendilerine has bir hareket sistemi ile iletişime geçmektedirler. Dansın biçimi ve sayısı ise nektar kaynağının hangi yönde ve uzaklığı konusunda bilgi vermektedir.
Eğer nektar kaynağı güneş yönüne doğru ya da tam ters istikamette ise dansın orta kısmı yere dik gelecek biçimde olmaktadır. Düz olan yol eğer yukarı doğru yönde gerçekleşiyor ise nektar kaynağı Güneş yönünde olduğunun göstergesidir. Aşağı doğru gidiliyor ise Güneş yönünün ters yönde olduğunu göstermektedir. Dans yerçekimi doğrultusunda 80 derecelik bir açı yapmakta ise nektar kaynağının 80 derece sağında olduğunun göstergesidir.

Blogger tarafından desteklenmektedir.