Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) Nedir?Arıcılık kayıt sistemine kayıt olabilmek için yönetmelikteki bazı maddeleri bilerek başvuruyu gerçekleştirmek gerekir. Arıcılık yönetmeliğinin birinci maddesinde amacı belirlenmiş olan arıcılıkta araştırma, yetiştirme, gen kaynak tespiti, ticari amaçla ana arı yetiştiriciliğinin temel esasları, arı sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin alınmasıdır.

Madde 2 kısmı ise; arıcılığa dair üretim, arı ıslahı, damızlık materyallerin elde edilmesi, sabit ve gezginci arıcılık, alet, makine malzemelerin standardize edilmesi, genel tedbirlerin alınması gibi konular yer almaktadır. 

Madde 3 kısmı; 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ele alınarak hazırlanmıştır. 

Madde 4; ana arı üreticisi, ana arı yetiştirme sertifikasına sahip olarak damızlık olarak elde edilen ana arılardan ana arı üretimini gerçekleştiren, aşılama tekniğini kullanıp damızlık olarak seçilen değişik kolonilerde ana arı ve erkek arının yetiştirilmesini tanımlar. 

Bu işi bir meslek olarak ele alarak geçim kaynağı olarak çalışana arıcı, arıların bakımını yaparken kimlik kartı, arıcı belgelerini içeren belgeyi, arı konaklama belgesini, arıcını kayıt olduğu il ve ilçeyi, Türk Standartları Enstitüsünü, il ya da ilçe müdürlüğü aracılığı ile verilmiş olan numarayı içerir. 

Kayıt sistemine kayıt olan bütün bir sezon boyunca aynı yerinde bulunan kişiye sabit arıcı, çiçeklenme dönemlerinin farklı olduğu bölgelerde sezon içerisinde arılarını taşıyanlara gezginci arıcı adı verilmektedir. Ana arı üretim sertifikası elinde bulunan ve arı üreterek satış yapan kişi ya da kurumlara ana arı üreticisi, bakanlık tarafından kayıt altına alınmış olan numara işletme numarası, arıcının işletme numarasını aldığı yere işletme adresi, koloni faaliyeti bulunmayan boş kovanlara ise pasif koloni adı verilir.

Arıcılık kayıt sisteminin amacı ise ülkedeki kovan sayısını plakalar amacıyla belirlemek, tanımlanmış olan arıcı ve kovanları sistem içerisine dahil edip bir veri tabanı elde etmek, kovan hareketlerini kontrol altına almak, arı ürünlerini takip etmek, arıcılara destek sağlamak, üretici ve tüketicinin memnun olmasını sağlamaktır. 

Arıcılık kayıt sistemine giriş sağlayabilmek için tbs.tarim.gov.tr adresini kullanabilirsiniz.


Blogger tarafından desteklenmektedir.