Ana Arı Yetiştirme Ve Ana Arının Önemi


Ana Arı Yetiştirme Ve Ana Arının Önemi
Kazançlı ve verimli bir arıcılık dönemi için ömrü kısa olan arıların, doğadaki kaynakları çok iyi değerlendirmesi gerekir. Arılar, ilkbahar aylarında gelişimlerini tamamlamalı ve nektar akış döneminde yeteri kadar bal üretmelidirler. Verimli bir arıcılık dönemi için oluşması gerekli bu koşullar, koloninin sahip olduğu ana arının irsî ve fiziki özelliklerine bağlıdır.
Ana arılar, on binlerce işçi arı ve erkek arı bulunan koloni içinde yalnız bulunurlar ve koloninin bütün gelişiminde ve verimli olmasında büyük rol oynar. Bu sebeple ana arı yetiştiriciliğinin arıcılıkta önemi büyüktür.
Ana Arının Kalitesine Etki Eden Faktörler Nelerdir?
Aynı arılıkta bulunan, aynı ırka dâhil arı kolonileri, eşit şartlarda aynı performans sağlayamayabilirler. Bu durumda herhangi bir hastalığı olmayan ama verimsiz olan kolonilerin, bu durumu doğrudan ana arı ile bağlantılıdır. Ana arı yaşlanmış ya da kalitesiz olabilir.
Kaliteli bir ana arı yetiştiriciliği için dikkat edilmesi gereken faktörler şunlardır:
1. Larva Yaşı
Döllenmiş yumurtadan oluşan ana arı ve işçi arılar, birbirlerinden çok farklı özelliklere sahiptirler. Bunun sebebi, ileride ana arı olacak larvanın işçi arı larvasına nazaran gelişmeye başlamasından itibaren daha sık arı sütü ile beslenmesidir. Bu nedenle diğer kovana transfer edilecek larvanın mümkün olduğunca genç olması gerekir. Başka bir deyişle işçi arılar gibi beslenmemiş olması gerekir. Larvanın yaşı büyüdükçe ana arının kalitesi ve verimliliği düşer. Transfer için en uygun larvalar 12- 24 saatlik larvalardır. 1 günden daha yaşlı larvalar transfer edildiğinde, ana arının kalitesinin yanında larva kabul oranı da düşer.
2. Başlatıcı ve Bitirici Kolonilerin Durumu
Genç işçi arıların arı sütü üretebilmeleri için polene ihtiyaçları vardır. Kullanılan bitirici, başlatıcı koloniler yeterince sağlam olmalı, bol miktarda arı sütü üretecek genç işçi arı ve polen içermelidirler.
3. Yetiştirme ve Çiftleşme Dönemi
Ana arının ilkbaharla sonbahar arasında yetiştirilebildiği gibi, en uygun dönem nektar ve polen üretiminin en yoğun olduğu zamandır. Ana arının üretildiği aylarda nektar ve polen üretiminin yeterli ve dengeli olması gerekir. Nektar ve polenin dengeli olması ana arı hücrelerine daha fazla arı sütü bırakılmasına sebep olur. Koloni içerisinde ana arı mutlaka bulundurulmalıdır. Ana arı yetiştiriciliğinde, ana arı üretilebileceği gibi satın alarak da kullanılabilir.
Blogger tarafından desteklenmektedir.