Kovana Ana Arı Nasıl Verilir
Koloni içerisinde bir tane ana arı bulunmaktadır. Ana arı belirli bir zaman sonra yaşlanmaya başlayınca yumurta verimi azalma gösterir ve işçi arılar da ana arıyı değiştirmek isteyerek yeni bir kraliçe arı yetiştirmek isterler. Bu durumda oğul verme eğilimi söz konusu olur. Oğul verme eğilimi gösterecek olan kovanlarda peteklerin yan ya da alt bölümlerde ana memelerine rastlanır. Kaliteli olan ana memesi ise çerçevelerin ortasında yer alanlardır. Oğul verecek olan kovandaki meme sayısı çok sayıda olur. Eğer kovanda oğul eğilimi değil de ana arı değiştirme söz konusu olursa meme sayısı azdır. Ana arısı bulunmayan kovanlara ana arı kazandırmak istiyorsak farklı yöntemlerle bu işlemi gerçekleştirebiliriz.

Kafes yöntemi ile ana arı kazandırma

Ana arı kazandırılmak istenen koloniye anasızlık hissiyatını vermek için kovan birkaç günlüğüne ana arı olmadan bırakılarak kafes ile ana arı vermek istiyorsak kovanda yüksük olup olmadığını kontrol etmemiz gereklidir. Eğer kovan içerisinde ana memeleri var ise bu memelerin bozulması gerekir. Daha sonrasında ise yavruların olduğu bölümde iki çıta arasına kafesli ana arı koyulur ve bu işlem sonrasında kovan beslenir.

Kovana Yüksük Vermek
Eğer herhangi bir kovanda ana arı bulunmuyorsa ya da ana arısı var fakat verimsiz veya yaşlanmış ise bu işlemden birkaç gün önce mevcut olan kraliçe arı bulunur ve imha edilir. Sağlıklı olan yüksük arısı çırpılmış çıtası ile birlikte ya da düzgün bir biçimde yüksüğe zarar vermeden kesilerek mevcut olan kovanın herhangi bir çıtasına mum vasıtasıyla monte edilir. Ana arı çıktıktan sonra çiftleşme uçuşuna çıkması beklenerek döllenmesi beklenmelidir. Bu durum söz konusu olana kadar besleme yapılmamalıdır.

Genç larvası bulunan çıtalar verme

3. gününü tamamlamış olan ya da elde mevcut değil ise 4-5 günlük larvası bulunan çıtaların anasız kovana verilerek ana yapmaları sağlanmalıdır. İlerleyen günlerde kovanda işçi arıların ana arı üretimine geçip geçmediği yani ana memesi yapıp yapmadığı kontrol edilir.

Ana arısı bulunan kovan ile birleştirme yöntemi

Zayıf kolonilerin birleştirme işlemi gerçekleştirilebileceği gibi güçlü olan kolonileri de birleştirebiliriz. Kraliçe arısı bulunmayan kovanlar eğer mevsim şartları göz önüne alındığında yeni kraliçe yapmaya uygun vaziyette değil ise bu işlem yapılabilir. Ancak kovan birleştirmesi yapılırken hasta olan koloni ile sağlıklı olan kolonileri birleştirme yapmamak gereklidir. Birleştirme işlemini tamamladıktan sonra kalan petek ve kovan parçalarını arılıktan uzaklaştırmamız gerekir. Nektar durumu az olduğu zamanda eğer birleştirme işlemini gerçekleştiriyor isek arı kolonilerini beslemeyi ihmal etmememiz gereklidir. Birleştirme yapılırken iki kolonide de ana arı mevcut ise genç ve sağlıklı olan ana tercih edilerek diğeri imha edilmelidir. Birleştirme yapılacak olan kolonide ana arısı bulunmayan taraf diğer taraftan daha güçlü ise anayı öldürme durumu göz önüne alınarak ana arıyı kafesle vermek daha doğru olacaktır. Eğer birleştirilecek olan kovanlar yan yana ise birleştirme işlemini tamamladıktan sonra yeni elde edilen koloni eski iki kovanın tam ortasına koyulmalıdır.


Blogger tarafından desteklenmektedir.