Bombus Arısı Nedir?Bombus arısının bal arılarından farkı sürekli olarak çoğalma göstermemesidir. Bal arısında bir tek ana arı yaklaşık olarak 300 erkek arı bireyi ile 80 bine kadar işçi arı kolonisini meydana getirmekteyken bombus arısının koloni sayısı en fazla 80 arıdan oluşur. Ülkemizdeki iyi tarım uygulamaları politikaları için hormonlu üretimi engellemek amacıyla özellikle seracılık yapılan bölgelerde kullanılmaya başlayan bombus arısı tozlaşmanın sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Döllenmenin gerçekleşebilmesi için ise hava sıcaklığının belirli bir seviyede olması gereklidir. Son beş sene içerisinde ise bombus arısına yapılan destek yaklaşık olarak 6 milyon TL civarıdır.

Seralarda bombus arısının kullanımı ile bir kovan arı 2 bin metre kare sera için dölleme gerçekleştirmektedir. Bombus arılarının ömrü tıpkı işçi arılar gibi 45 gündür. Bir kovan bombus arısı fiyatı ise 150-250 TL arasındadır. Bombus arısı ülkemize ithal edilmektedir. Bitkilerde yalnızca döllenme amacıyla kullanılan bombus arılarının genetik yapısı değiştirilmiştir. Bu arılar bal arıları gibi 3-4 km alanda uçuş yaparak dar alanlarda çalışma özelliği taşıyan canlılardır. Özellikle sera içerisinde uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Yapılan genetik çalışmalar sonucunda ise bitkilerde tozlaşma zamanı bu arılar kullanılmaya başlanmıştır.

Bal arıları bitki döllemesini yaparken dakikada yalnız 5 çiçek döllemekte iken bombus arısı bir dakika içerisinde yaklaşık olarak 40 çiçeği dölleyebilme kapasitesine sahiptir. Bombus arı kolonisi 8 haftalık periyotta çalışmasını tamamladıktan itibaren tekrar toplanarak yenileme çalışmalarını gerçekleştirebilme özelliği taşımaktadır. Ülkemize Hollanda ve İtalya’dan ithal olarak getirilen bombus arılarının ülkemizde de üretilebilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bombus arısı hakkında yapılan son haberlerde Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi bombus arısının üretilebileceği konusunda bilgi vermiştir.

Seracılık yoluyla meyve ve sebze üretimi yapanların yeni gözdesi haline gelen bombus arıları tozlaşma konusunda oldukça başarılı olduğundan ötürü talebi oldukça fazladır. Talebin artması sonucunda devlet bombus arısı konusunda hibe destekleri vermeye başlamıştır. Devletin karşılıksız olarak bombus arısında koloni başına 60 TL ödeme gerçekleştirmesi, bombus arılarının meyve ve sebzelerdeki verimi artırması sonucunda %10 civarından %60’a çıkan bir yayılış söz konusu olmuştur. Ülkemizde artış gösteren bombus arıları ilerleyen yıllarda hızlı bir biçimde yayılma eğilimi gösterebilir.

Blogger tarafından desteklenmektedir.