Bal Ormanlarının Önemi
Ülkemizde arıcılık yapmakta olan kişilerin arılarını konaklatma adına bir yer tayin edilmesi ve bu yerde arılar için verimi artırıcı uygun bitki desenlerinin yetiştirilmesi, bu bitkilerin bal ve polen verimini artıran bitki çeşitlerinin olması amacıyla orman bakanlığı tarafından oluşturulmuş eylem projeleri sonucunda kurulmuş ormanlara bal ormanı adı verilmektedir. Bu ormanlarda dünyada bal verimi yüksek olan bitki çeşitleri ile birlikte bal çeşitlerine göre çam balı, kestane balı, çiçek balı vb. yöreye ve iklime uygun ağaç ve bitki türlerinin yetiştirilmesi yapılabilir.

Dünya üzerinde ve ülkemizde tarım alanlarının giderek azalması ve şehirleşmesinin artmasıyla birlikte mera alanlarının tahrip edilmesi sonucunda artık insanların temel besin ihtiyaçlarının ham maddesinin üretim alanları da giderek daralmaktadır. Buna nazaran insan nüfusunun artmasıyla birlikte besin kaynak ihtiyacı da hızlı bir biçimde artmaktadır. Bu sebepten dolayı özellikle bitkilerin tahrip olmaması ve bal arılarının bu bitkilerden faydalanarak yüksek verimin elde edilmesi açısından bal ormanı eylem projeleri ayrı bir önem taşımaktadır. Bal arıları üretmiş olduğu ürünlerle vermiş olduğu katkıdan daha ötesinde kültür bitkilerinin tozlaşmasını sağlayan önemli bir varlıktır. Bu yüzden bu varlıkların neslinin devam etmesi ve arı ölümlerinin de azaltılması açısından doğal mera alanları kurulduğunda ve ilaçlamaların bu alanlarda yapılmaması da önemli bir konudur. Bilim adamları yapmış olduğu çalışmalar sonucunda dünya üzerinde tozlaşmanın %85’inin arılar sayesinde yapıldığını kanıtlamış ve bu da bizlere insanların yemiş oldukları lokmaları arıya borçlu olduklarını göstermektedir.

Dünyada ballı bitki türlerinin zenginliğinin %80’i ülkemizde yer almaktadır. Ülkemizin bu denli zengin bitki örtüsü içerisinde verimli tozlaşmanın sağlanabilmesi adına bal arılarının mevcudunun artması ve ırk özelliklerinin korunması gerekmektedir. Ülkemizde bal üretiminin neredeyse tamamı orman ve orman bitkilerinden elde edilmektedir. Özellikle çam ve kestane balı adına ormanlar büyük önem taşımaktadır.

Bal arıları kültür bitkilerinin yanı sıra doğada doğal şartlar altında kendiliğinden yetişmekte olan yabani olan bitkilerin de tozlaşmasını sağlayarak bu tür bitkilerin de soylarının devam etmesini ve yayılmasını sağlamaktadır. Özellikle bazı bitki türleri eğer vejatatif yönden çoğalma özelliği yoksa tozlaşma faaliyeti tamamen arıya bağlıdır.

Arılar insan sağlığı konusunda çok büyük önem taşımakta olan ürünlerini sunmaktadırlar. Bu ürünlerin bazı tedavilerde kullanılmaya başlanması ise özellikle Çin ve Mısır ülkelerinde çok eski çağlarda görülmektedir. Günümüzde arı ve arı ürünleri konusunda yapılan bilimsel çalışmaların hız kazanmasıyla beraber arı tedavisi yani apiterapi merkezleri kurulmaya başlanmıştır. Arı ürünleri ile tedavi şekilleri tıp alanında da onay almıştır. Yalnızca arı ürünleri değil arının kendisi de örneğin arı kovanları tıpkı bir oksijen tüpü olarak kullanılarak astım ve bronşit hastalarına tedavi amaçlı kullanılıyor.

Bal ormanlarının kurulması için neler gereklidir?

Bal ormanın kurulması için bazı kriterler yer almaktadır. Rüzgarın en az görüldüğü alanlar belirlenmektedir. İnsan ve hayvan hareketlerinden uzak yerler tayin edilmektedir. Yakınlarda sürekli olarak temiz su kaynağı bulunmalıdır. Bal ormanın kurulması için minimum 20 hektarlık bir alanın olması gerekmektedir. Trafiğin yoğun olduğu alanlardan uzak bir yer olması gerekmektedir. Tayin edilen bölgede arıcıların yoğun olması ve bu konu hakkında fazla talebin olduğu yerler ön planda tutulmaktadır. Bal ormanı kurulurken arıların bitkilerin çiçeklerinden faydalanabilmesi ve çiçeklenme zamanının uzun tutulması ön planda tutularak arka arkaya çiçek açan bitki çeşitleri belirlenmektedir. Ve bal hasadı sonrasında arılar için polen kaynağı teşkil eden bitki türleri de yer almalıdır.

Blogger tarafından desteklenmektedir.