Arı Ölümleri Konusunda Yapılan Çalışmalar
Ülkemizde son yıllarda arıcılık sektöründeki en büyük problemlerden birisi de arı ölümlerinin yaygın bir biçimde artmasıdır. Ülkemiz koloni sayısı bakımından dünyada 2.sırada olmasına karşılık teknik bilginin yetersiz olmasının yanı sıra aynı zamanda bilinçsiz bir şekilde özellikle çiftçilerin zirai ilaç kullanımında arıları düşünmemesinden kaynaklı sorunlar ortaya çıkıyor. Son 5-10 yıl içerisinde de dünyadaki bilim adamları arı ölümlerinin kaynaklarını araştırmak adına seferber olmuşlardır. 10 milyonun üstünde koloni kaybı söz konusu olduğundan dolayı bu durum doğanın dengesini bozmakla birlikte insan hayatını da tehlikeye atmaktadır. Ekolojik döngüye zarar verme niteliği taşıyan arı ölümlerinin sebepleri doğrultusunda Amerika birleşik devleti ile bazı üniversitenin bilim adamları bir araya gelerek bu konu hakkında bir çalışma ortaya koymuşlardır.

Çalışma sonucunda ise arı ölümlerinin büyük bir çoğunluğunu fungisit ve pestisitler bulunan bitkilerdeki polenleri arıların kovanlara taşıması sonucu olduğundan şüphelenilmektedir. Bu araştırma sonucunda mantar öldürücü ilaçların arılara karşı zararsız olduğu kanısının çürütülmesi söz konusu olduğundan ötürü son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde tarım bakanlığının zirai ilacın bilinçli kullanılması konusunda farkındalık yaratma çalışmaları sürdürülüyor. Özellikle fungisit içerikli bitkilerden elde edilen polenler sonucunda arılarda Nosema görülme olasılığı artmaktadır. Uludağ üniversitesinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 23 ilden arı örnekleri toplanarak incelenmiş yapılan analizler sonucunda ise Nosema hastalığına rastlanmıştır. Bu hastalık aynı zamanda göçmen kuşlar ve ana arıyla da taşınmaktadır. Bunun çözümü ve ilacı konusunda da çalışmalar sürdürülmektedir.

Bununla birlikte arı ölümlerinin doğal sebepleri de bulunmaktadır. Dünyadaki iklimsel değişimlerin sonucunda mevsim normallerinin altında ve üzerinde seyreden sıcaklıklardan arılar olumsuz bir biçimde etkilenmektedir. Arılar dünyada yalnızca üretmiş oldukları ürünler açısından önemli olmaktan ziyade bitki polinasyonu bakımından da büyük rol üstlenen canlı türleridir. Bu sebepten ötürü de bilim bu konu hakkında doğanın dengesinin korunması bakımından çalışmalarını sürdürmüş olsa dahi para söz konusu olduğunda bazı şeylerin maalesef önüne geçebilmek mümkün olmuyor.
Blogger tarafından desteklenmektedir.