İnvert Şurubu NedirBal akım zamanı süresince bal arıları kendilerine besin stoku oluşturarak gerekli olan kaynağı hazır etmektedirler. Kolza balı ise yüksek glikoz konsantrasyonu içerdiğinden dolayı kışlatma için uygun değildir. Fruktoz/glikoz oranı 0,86 ile 1 arasında olduğundan dolayı peteklerde kristalize olmaya daha yatkındır. Yaprak bitlerinin bırakmış olduğu çiğden meydana gelen balda melezitos oranı %12 ve daha fazla oranlarda bulunduğundan ötürü kristallenme meydana gelecek ve kış sezonu süresi boyunca arılar bu balı tüketemeyecektir. Arıları kristalleri çözmek adına su ihtiyacı hissederler ve kış aylarında su tüketme imkanları olmadığından dolayı susuzluktan ölecektir. Ağustos ayında bal hasadı gerçekleştirildikten sonra kovandaki besin stoku için şekerli şurup ile besleme yapılır. Şeker şurubunu peteklere koyar iken arılar şurup içerisindeki sakkarozu glikoz ve früktoza ayırma işlemini gerçekleştirmektedir. Bu işlem sırasında ise kendilerine ait olan doğal kaynaklar ile şurubun yaklaşık %25 kadarını kullanmaktadır. Bu işlemi gerçekleştirirken arılar belirli bir enerji sarf ettiklerinden dolayı kış ayına yorgun girecektir. 

Şurubu işleme sonucunda meydana gelen arı yorgunluğunu önlemek amaçlı ise arılar adına hazırlanan invert edilmiş şeker şurupları ile desteklemenin faydası olacaktır. İnvert edilmiş şekerler sakkaroz glikoz ve fruktoza ayrılmaktadır. Bu nedenden dolayı arılar daha az enerji harcayacaktır. Rafine şeker ile şeker pancarından elde edilmiş olan şuruplar arılar açısından daha uygun olacaktır. Rafine edilmemiş şekerlerdeki kirlilik ise arı açısından zarar teşkil etmektedir. 

Bal ile karşılaştırıldığında kıs ayları öncesinde arı beslemesi için rafine şeker şuruplarının daha sağlıklı olacağı öne sürülmektedir. Daha az işçilik gerektirdiğinden dolayı arıcıların invert şurubu kullanmaları daha uygun olacaktır. İnvert şurubu yağmacılığa sorun olmaz. Mısır nişastasından elde edilmekte olan invert şurupları ise arılar için zararlıdır. Balda yer almakta olan enzim sayesinde sakkaroz glikoz ve früktoz ayrıştırılmaktadır. Doğal bal ile invert şurubu yapmak mümkün olmaktadır. 

Rus Arıcılık Enstitüsünün hazırlamış olduğu formüle göre 72 kg toz şeker, 8 kg bal, 20 litre su ve 24 gr kadar konsantre asetik asit 35 derecede sakkarozun ayrışma süresi yaklaşık 1 hafta sürmektedir. Ticari amaçlı olarak üretilmekte olan invertaz aktivitesi ile kıyaslama yapıldığında ise farklı tür ballardaki invertaz aktivitesi çeşitlilik ve düşük değer göstermektedir. Bu sebepten dolayı bal ilavesi ile invert şeker üretimi zaman almaktadır. Mayadan damıtılmakta olan saf invertaz emzimi sakkarozu alt bileşenlerine ayırmak için kullanıldığında zararlı maddeler kadar mikrobiyolojik olarak temiz invert şeker içeriği bulunmayan arı hastalıklarına yol açabilecek ajanlar meydana gelir. İnvert şurubu amino asitler, lipitler, B grubu vitaminler ve mikro elementler ile çeşitlendirildiğinde şeker şurubu ile beslenen arılara nazaran kış arıları daha az polen ve şeker tüketmişlerdir. 

Bal ile invert şurubu üretimi:
2 litrelik kaynar su içerisine 3 kg şeker katılarak karıştırıldı. Şurup ısısı 35 derece civarlarında iken şurup içerisine yaklaşık 40 gram kadar bal ilave edilerek iyice çırpıldı. Şurup 5 gün içerisinde yaklaşık 40 derecelik yerde muhafaza edilirken her gün iki kez karıştırıldı. 5 gün sonrasında içerisine 1,2 gr kadar cytric asit ilave edilmiştir. Asit konduktan sonra ise 5 gün süre boyunca daha her gün iki kez karıştırma işlemi gerçekleştirildi.

Normal şeker Şurubu ile İnvert şurubu üretmek için ise örneğin 10 litre suya 15 litre kadar toz şeker ilave edilerek kaynayıp şurup elde edildikten sonra içerisine 6 kaşık krem tartar veyahut limon suyu ilave edilerek invert şurubunu elde edebilmekteyiz. 


Ülkemiz toplan kovan sayısı ve bal üretimi açısından dünyada önemli sıralamada yer alıyor ancak ülkemizde arıcılar olarak kovan başına istediğimiz seviyelerde üretim elde edemiyoruz. Bunun için ise birçok faktör etkili olmaktadır. Bunların arasında arı ırkının seçilmesi, bölgenin bitki örtüsü, arıya ne derecede sıklıkla ve bilinçli bir biçimde bakılması önem taşıyor. Verimi artırmak için ise uygulama yöntemlerini modern bir biçimde öğrenmemiz gerekiyor. Kolonilerin sağlıklı bir biçimde yaşamlarını sürdürmesi ve yeterli miktarlarca ürün alabilmemiz için ise yılın bazı dönemlerinde arıları beslemek zorunda kalıyoruz. Fakat bu beslemenin süresi ile miktarı oldukça fazla önem taşımakla beraber bal kalitesine de etki etmektedir. Erken ilkbahar ile başlayarak bölgedeki nektar akımı öncesine kadar devam ederek kolonileri düzgün ve sürekli olarak besler isek koloniden yüksek verim elde edip kaliteli bir biçimde bal üretebiliriz.

Arıcılığın teknik bir biçimde yapıldığı durumlarda yiyecek ihtiyacı olan arılara besin takviyesi yaparak ana arının yumurtlamasını hızlandırırız. Yılın bazı zamanlarında ve özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında belirli periyotlarda arıları beslememiz gerekir. Kış beslemesi arıların kışlaması için yeterli stoğun olması ve kışın açlıktan ölmemesi için önem taşır iken ilkbahar aylarında kolonilerin güçlenmesi açısından önemlidir ancak nektar akımından en az 15 gün öncesinden besleme işlemini sonlandırmış olmamız gereklidir.

İşte besleme yapılacak ürünler arasında Konya Şeker'in üretmiş olduğu arı yemi kullanılabilir. Arı yeminin tercih edilmesinin sebebi arılar fruktoz, glikoz ve sakkarozdan oluşmakta olan  şurupları yalnızca sakkarozdan oluşturulmuş şuruplara göre daha kolay bir biçimde tüketip verimli halde kullanmaktadır.

Konya şekerin üretmiş olduğu arı yeminde inversiyon işlemleri gerçekleştirildiğinden ötürü diğer şekerli besinlere göre daha çok tercih edilmektedir. Pastörize işlemi uygulandığından dolayı bu ürün bozulma göstermez ve kristalleşmemektedir. Kolonilerde kuluçları faaliyetleri daha hızlı bir biçimde görülmektedir. İçeriğinde yeşil renkte gıda boya maddesi kullanılmaktadır.

Blogger tarafından desteklenmektedir.