Ballı Bitkilerin Değerlendirilmesi
Bal arıları veya salgılarından yararlanmış oldukları bütün bitkiler ballı olan bitki sınıfına girmektedir. Arıcılık açısından düşünüldüğünde ise ballı olan bitkiler Nektar veren bitki ve Salgı veren bitki olarak iki ana grupta incelenmektedir. 

Nektarlı olan bitkiler genel olarak çiçekte veyahut nadirde olsa bitkilerin başka bölgelerinde nektar bezleri bulunmaktadır. Bu bezlerin salgılamış oldukları şekerli sıvılar yani nektarları bal arıları topladıktan sonra belirli bir işlemden geçirerek bal üretmektedir. 

Salgı vermekte olan bitkiler ise arıcılık açısından başka bir boyutta önem arz etmektedir. Böcek emgileri ya da başka doğa olayları sonucunda yaprak ve genç sürgün üzerindeki bazı durumlar sonucunda kabukların arasında oluşmakta olan salgılar bal arıları tarafından toplandıktan sonra belirli bir işlemden geçirildikten sonra salgı balı olarak üretilmektedir. 


Bal ham madde olarak ise floem öz suyundan oluşmaktadır. Bu madde şekersiz ve renksiz floresan ışığında parlayan bir maddedir. Kuru ağırlığı ise %5-10 arasında değişmekte olup, PH değeri: 7,3-8,5 arasında farklılık göstermektedir. Kuru maddedeki şeker oranı ise %90 civarıdır. Az miktarlarda ise mineral madde ve asitler içermektedir. 


Ballı bitkilerin bal veriminin tespit edilmesi adına bal potansiyel listesi bulunmaktadır. Dünyada birçok ülke tarafından bu liste kullanılmakta olup En düşük olan bal kapasiteli verim 1. sınıf, En yüksek bal kapasiteli verim 6. sınıf olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Bal verimine etki eden faktörler, su, toprak, ısı vb. değerler en yüksek düzeyde olduğu kabul görülüp 1 hektar alan içerisinde aynı bitkilerin var olduğu kabul edilerek bu alandaki nektarın toplamı üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. 

0,25 kg/ hektar olan bitkiler 1.sınıf bal potansiyeline sahip iken,
26-50 kg/hektar bitkiler 2.sınıf bal potansiyeli,
51-100 arası 3.sınıf,
101-200 arası 4. sınıf
201-500 arası 5. sınıf
501 ve üstü olan bitkiler ise 6. sınıf bal potansiyeline sahip olan bitkiler olarak değere alınmaktadır.

Blogger tarafından desteklenmektedir.