Arıcılıkta Petek İşletme ve Kat Atma İşlemi


Koloni içerisinde 12-18 günlük olan işçi arılar petek işleme görevini üstlenmektedir. Her yeni sezon için ise her kovana en az 20 tane işlenmiş petek ile girmek arıcının avantajıdır. İlave atılmamış tek katlı kovanlar 8 çerçeveye ulaşasıya kadar hazır işlenmiş petekleri verir isek arı populasyonu daha hızlı bir şekilde artacak ve kovan kısa sürede güçlenecektir. 8 çerçeveye ulaştığımız zaman arı sıkışmaya başladığında 2 ve 9 numaralı yerlere temel petekleri yerleştirirsek kovanı 10 çerçeveye tamamlarız.
Bazı kovan önündeki uçuş tahtasında arıların biriktiğini gören arıcılar bunu her zaman oğul işareti olarak algılarlar. Ancak petek işleme görevinde olan 12-18 günlük işçi arılar yeterli kaynak bulamadığı zamanlarda ya da petekleri yanlış yere koyduğumuz zaman yavru beslemekte olan işçi arıların ayağına dolaşacağından dolayı kendilerini dışarı atarlar.

Kat Atma İşlemi
10 çerçeve arılı kovanda alt kattaki 2 ve 9 nolu peteklerde kapalı yavrular bulunuyor ise onları ilaveye alırız. İki tarafından da yavruları korumak amaçlı olarak az ballı petekler veririz. Üst katı 4 çerçeve olur. 2 ve 9 nolu yerlere ise daha önce elimizde bulunan kabartılmış petekleri koyarız. Üstteki 4 çerçeve ise yavru arıların ısı kaybı yaşamaması için şeker çuvalı yardımıyla sarılır ve üzeri ve kenarındaki boşluklar örtülür. Bu durum aynı zamanda arının boş yerlere dalak yapmasını da engelleyici bir yöntemdir.

Blogger tarafından desteklenmektedir.